przedszkole w rumi

Żłobki i szkoły w Rumi

W Rumi jest kilkanaście przedszkoli dotowanych przez gminę, szkoły podstawowe, gimnazja oraz trzy licea ogólnokształcące. Ofertę uzupełnia pobliska Gdynia. Nie brakuje też miejsc w żłobkach.